HPE Veri Depolama Sistemleri
HPE Veri Depolama Sistemleri

Kurumsal bilgi yönetiminde, veri depolama sistemleri, kurumun sahip olduğu bilgiyi kontrol altında tutar bu sayede kurumu verimli, dinamik ve ölçeklenebilir bir IT yapısına taşırlar.

Kurumlar için, verilerinin birden fazla depolama ünitesinde bulunması, iş sürekliliğini, veri yönetimini, yedeklenmesini ve felaket kurtarma senaryoları için planlar oluşturulmasını olumsuz etkileyen bir unsurdur, hatta bazı durumlarda bu karmaşa içinden çıkılmaz bir hal alır.

Veri depolama sistemlerinde trend; farklı uygulamaları, değişen iş yüklerini ve farklılaşan gereksinimleri destekleyen esnek mimarilere doğru yönelmektedir. Bu teknolojilerde aynı sistem üzerinde bütün kurumun verisi konsolide edilerek verinin güvenliği, farklı protokoller (FC, iSCSI, NFS, CIFS) ile erişilebilirliği, farklı teknolojilerin bir arada kullanımı ve yönetilebilirliği sağlanmaktadır. Günümüzde farklı uygulamalar ve ihtiyaçlar doğrultusunda farklı protokoller kullanılmaktadır. Konumlandırılacak olan konsolidasyon çözümü de herhangi ek bir gereksinimi olmadan farklı protokolleri destekleyebilmelidir. Sistem herhangi bir arıza durumuna karşı yedekli yapıda konumlandırılmalı ve iş sürekliliği sağlanmalıdır. Hata durumlarında sistem geri dönüşleri hızlı olmalı, minimum kesinti ve veri kaybı ile sistem geri döndürülebilmelidir. Veri depolama sistemleri çeşitli yazılımlarla da desteklenebilmektedir.

Bu yazılımlar, verinin yedeklenmesi, iletilmesi, depolanması konularında yüksek verimlilikle performans göstermektedirler.